• <h1>Vår nye bil!<p>BMW i4 M50</p></h1>

    Vår nye bil!

    BMW i4 M50

Kjøreskole/ Trafikkskole Asker og Bærum. Rask opplæring til riktig pris og ekstremt lav strykprosent gjør oss til ditt førstevalg

Trafikkskolen 4U - Kjøreskole sentralt på Nesbru. Vi har biler med manuelt gir og automat. Kontakt oss idag!

 

Generell informasjon om å ta førerkort:

Føreropplæringen er lagt opp som trinnvis opplæring og må tas i denne rekkefølgen:

Trinn 1 er Trafikalt grunnkurs:
Du kan lese mer om det under "Trafikalt Grunnkurs"


Trinn 2 er Teknisk kjøring:
Dette trinnet dreier seg om selve bilbehandlingen, det man gjør fysisk inne i bilen. At man kan bruke bilen på en effektiv, miljøvennlig, komfortabel og økonomisk måte. Sentrale tema er igangsetting, stans, giring, bremsing, krypkjøring, bakkestart og høyre/venstresving i kryss. Det er ikke krav om minste antall timer på dette trinnet men når man er flink nok avsluttes trinnet med en obligatorisk trinnvurdering. Trinnvurderingen skal sikre at eleven kjenner sitt ståsted, at eleven kan evaluere seg selv og kjenner sine sterke og svake sider, og er villig til å forbedre seg om nødvendig. Elev og lærer sammen blir enige om nivået er så godt at eleven vil få et godt utbytte av neste trinn.


Trinn 3 er Trafikal kjøring:
Her rettes oppmerksomheten utenfor bilen. Sentrale tema er bruk av tegn, observasjon, plassering, fartsavpassing, vikeplikt, skilt og oppmerking, planlegging av kjøring og oppfatte/redusere risiko. Man skal kunne kjøre trygt, effektivt, tydelig og ha god samhandling med andre trafikanter. I tillegg skal det hele være komfotabelt og miljøvennlig. Det er ingen krav om minste antall kjøretimer men man må kjøre de nødvendige kjøretimene for å bli flink nok. Trinnet avsluttes med obligatorisk trinnvurdering og obligatorisk Sikkerhetskurs på øvingsbane.

Trinn 4 er Avsluttende opplæring:
Dette trinnet er obligatorisk i sin helhet, heter Sikkerhetskurs vei og er på 13 undervisningstimer som er fordelt slik:
- 2 t Bilkjøringens risiko (klasseromsundervisning)
- 5 t Kjøring i landevegsmiljø
- 4 t Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø
- 2 Refleksjon og oppsummering (Klasseromsundervisning)
Det er krav om at man må kjøre så godt at man kunne bestått en førerprøve før man har lov til å gjennomføre trinn 4.
Sentrale tema gjennom trinnet er risikobevissthet, selvinnsikt og beslutningskvalitet.