Grunnkurs inkl. 4t førstehjelp og Trafikant i mørket (mørkedemo) kr. 3500

Trafikkskole/kjøreskole Nesbru,Asker Trafikkskole/kjøreskole Asker og Bærum

TRAFIKALT GRUNNKURS ASKER/NESBRU/BÆRUM (Starter: Tirsdag 13. Mars kl. 1630.Påmelding via kontaktsiden eller på tlf. 66 85 98 98/918 012 72 VELKOMMEN)

Alle som skal ta førerkort må gjennomføre grunnkurs før øvingskjøring kan starte. Dette gjelder både privat og ved kjøreskolen. Kurset er på 17 undervisningstimer
(a 45 min.) hvorav 3t er avsatt til Trafikant i mørket (mørkedemo), 4t førstehjelp og 10t om trafikk.
Kurset er på 4 samlinger pluss en samling til mørkedemo. Disse gjennomføres vanligvis Mandag-Torsdag Pluss mørkedemo uka etter.Når alle timer/samlinger er gjennomført meldes dette inn til Statens Vegvesen og du mottar
«grunnkurs-bevis» ca. 1 uke etter siste samling. Legitimasjon og grunnkursbevis må alltid medbringes under kjøring både ved kjøreskolen og privat.
Trafikkskole/kjøreskole Nesbru,Asker. Trafikkskole/kjøreskole Asker og Bærum

Unntak 1: Hvis du tar trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden (1. mars- 1. oktober) må mørkedemo gjennomføres innen 1. november
for fortsatt rett til øvingskjøring.

Unntak 2: hvis du er over 25 år trenger du kun mørkedemo og førstehjelp. Førstehjelp må være gjennomført før praktisk prøve avlegges.
Mørkedemo må være gjennomført hvis du tar praktisk prøve i den mørke årstiden. Ellers innen 31. Januar.
Trafikkskole/kjøreskole Nesbru,Asker. Trafikkskole/kjøreskole Asker og Bærum